Anagami Studio
Твоето онлайн счетоводство

 • Онлайн базиран счетоводен екип

 • Клиентски достъп до счетоводен модул в облака

 • Управление на документи и екипи на едно място

 • Счетоводно обслужване на един клик разстояние

Anagami Studio
Счетоводен екип и счетоводен продукт в едно. Споделен офис в реално време.

Технологична, изцяло в облака, оптимизираща време и човешки ресурс счетоводна услуга.
Anagami Studio предоставя 3 важни решения за функционирането на всеки бизнес:

1.

Счетоводно обслужване

Обслужва те професионален счетоводен екип

 • Счетоводство

 • Пейрол
 • Финансов анализ

 • Данъчно консултиране

2.

Счетоводен софтуер

24/7 достъп до документи и справки

 • Фактури, проформи, кредитни известия

 • Управление на стоки и разходи

 • Справки и статистики

 • Импорт и експорт на документи

3.

Платформа за управление

Ти, екипът ти, счетоводителя и документите на едно място

 • Екипи и служители

 • Документи

 • Бележки

 • Задачи

Възможности на Anagami Studio

Качвай фактури и други счетоводни документи за осчетоводяване

 • Качване на множество документи наведнъж

 • Качване по месеци

 • Документи от банка, заплати, ДДС, покупки, продажби

Лесно фактуриране

 • Филтри към списъка с фактури

 • Данъчни фактури, проформи, кредитни и дебитни известия, протоколи, стокови разписки

 • Статистика по различни показатели

 • Справки за неплатени и просрочени фактури

 • Директно изпращане до клиента по email и следене на статус

Професионално изглеждащи документи

 • Множество темплейти

 • Съобразени с всички счетоводни стандарти

 • PDF формат

Справки по дни, седмици, месеци, тримесечие и година.

Чат със счетоводител

Добавяй разходи

Управление на Продукти и Услуги

 • Упрашление на складови наличности

 • Справки към всеки продукт

 • Групиране по марки и доставчици

 • Директно публикуване на продукти в eMAG.bg и OLX.bg

 • Възможност за директна връзка с онлайн платформи за електронна търговия

Управление на клиенти

 • Бележки и клиентско досие

 • Следене на обороти и плащания

 • Архив на документи, свързани с конкретен клиент

 • Категоризиране

 • Справки за продадени стоки и услуги

Услуги на Anagami Studio

Пластични, гъвкави, възможни в различни комбинации.

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 • Професионален счетоводен екип

 • Онлайн комуникация

 • Фактуриране и архиви на документи

 • Работа с онлайн банкиране и разплащания

 • Администриране на документи

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Цялостно счетоводно обслужване

 • Изготвяне на възнаграждения

 • Съставяне на финансови отчети

 • Управление на данъчни въпроси

 • Финансов анализ и мениджмънт

ПЕРСОНАЛЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 • Личен счетоводител

 • Винаги на разположение

 • Част от вашия екип

 • Част от вашите цели за развитие на бизнеса

 • Подбор по критерии на клиента

ПЕЙРОЛ

 • Изготвяне па трудови възнаграждения

 • Администриране на отпуски и отсъствия

 • Изготвяне на договори и документи

 • Изчисляване на обезщетения

 • Данъчно-осигурително консултиране

ВОДЕНЕ НА СКЛАД

 • Заприхождаване и изписване на стока/материали

 • Справки за количества и наличности

 • Справки по контрагенти

 • Справки по периоди

 • Заприхождаване на продукция

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи

 • Кореспонденция с контрагенти

 • Администриране на вземания и задължения

 • Обработка на файлове и таблична информация

 • Превод на документи

Поискай оферта

Сподели с екипът ни с какво са занимаваш и ние ще предложим решение!

Съгласие *